26.02.2018

Lähetetyn työntekijän ilmoituksen ensiaskeleet


Velvollisuus ilmoittaa työnsuojeluviranomaiselle lähetetyistä työntekijöistä on nähnyt nyt ensimmäisen vuodenvaihteensa. Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että yrityksen työntekijän tullessa työskentelemään tilapäisesti Suomeen, on hänellä oltava lähetetyn työntekijän todistus. Tutkitaanpa hieman, miten syyskuussa 2017 voimaan tullut ilmoitusvelvollisuus on otettu vastaan.

Lue lisää
02.02.2018

Ulkomainen yritys ja lähetetyt työntekijät

Rakennusalalla työntekijät liikkuvat ahkeraan tahtiin eri maiden välillä. Latvialainen rakennusmies saattaa lähteä matkatavaroiden kanssa kotikylästään kohti Suomea, päätyen lopulta rakennustyömaalle esimerkiksi Espooseen. Täysin esteetön työmiehen tie halki maiden ei kuitenkaan ole, sillä työntekijöiden lähettämiseen ja ulkomaisten yritysten työskentelyyn Suomessa liittyy omat koukeronsa.

Lue lisää
07.11.2017

Yrityksen edustaja Suomessa - kuka se on?

 

Vuoden 2017 syyskuun alussa astui voimaan ilmoitusvelvollisuus, jonka mukaan Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Jos työntekijöiden työskentelyn kesto Suomessa on yli 10 vuorokautta, on yrityksen asetettava itselleen myös edustaja Suomessa. Edustajan on oltava lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähettämisen ajan. Kuka edustajana voi toimia ja mitä edustajan tehtäviin kuuluu?

Lue lisää
26.10.2017

Lähetetty työntekijä - päätoteuttajan ja rakennuttajan velvollisuudet

 

1.9.2017 voimaan astuneen ilmoitusvelvollisuuden mukaan Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Velvollisuuksia ilmoitukseen liittyen on työnantajan lisäksi työn tilaajalla sekä rakennustyömaan päätoteuttajalla ja rakennuttajalla. Kuinka päätoteuttajan ja rakennuttajan pitää huomioida uudet velvollisuudet?

Toisin kuin rakennustyömaalla muuten, lähetetyn työntekijän ilmoitusvelvollisuuden osalta päätoteuttajaa ja rakennuttajaa koskevat velvollisuudet ovat keskenään samat – molempien on tehtävä varmistuksia ja selvityksiä.

Lue lisää
24.08.2017

Posting Workers to Finland and the Duty to Report

If you have posted workers in Finland, you have probably heard of the new legislation coming into force early this autumn, which obligates a posting company to notify the authorities about the posting. If you’re wondering how the legislation will affect you, here’s a summary of the basics!

A posted worker is an employee temporarily posted in Finland for a certain time period by their employer. The employee normally works in a country other than Finland and their employer is established in another country where they are significantly engaged in the trade. The posted worker can be posted in Finland either to work under a subcontract, as an internal transfer within a company, or as a temporary agency worker.

Both the new Act on Posting Workers (447/2016) and the old Posted Workers Act (1146/1999) apply to posted workers. Note that the old act will still apply to posted workers when the new act comes into force if these workers have been posted to Finland based on a contract that concluded before 18 June 2016. The aim of this legislation is to place posted workers on an equal footing with Finnish workers. More information on the act and its scope of application can be found on the website of the Regional State Administrative Agencies.

Lue lisää
13.07.2017

Työntekijän lähettäminen ja ilmoitusvelvollisuus

Lähetetty työntekijä on muusta valtiosta lähetetty työntekijä, joka tekee Suomessa työtä sopimuksen perusteella alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Työntekijöiden lähettämistä koskevat uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) ja vanha laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999). Vanhaa lakia sovelletaan edelleen Suomessa oleviin lähetettyihin työntekijöihin, uuden lain piiriin tulevat lain voimaantulon jälkeen tehtävät uudet sopimukset. Lisätietoa laista ja sen soveltamisalasta löydät Aluehallintoviraston verkkosivuilta. Lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten työntekijöiden kanssa.

1.9.2017 alkaen lähettävän yrityksen on myös tehtävä Aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijän lähettämisestä. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina, muissa tapauksissa ilmoitus tehdään, kun työskentely kestää yli viisi päivää. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa.

Lue lisää
05.07.2017

Lähetetyt työntekijät: opas aloittelijalle

Lähetetty työntekijä on muusta valtiosta lähetetty työntekijä, joka tekee Suomessa työtä sopimuksen perusteella – joko alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Hänen tavallinen työskentelypaikkansa on siis muussa valtiossa kuin Suomessa.Työntekijän lähettämisestä on säädetty laki, jonka tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten työntekijöiden kanssa. Laissa määritellään ne suomalaista työelämää koskevat säädökset, joita sovelletaan silloin, kun ne ovat työntekijän kannalta edullisempia. Lain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, onko työntekijä EU-maasta vai sen ulkopuolelta.

Lue lisää
16.06.2016

Ulkomainen yritys Suomessa

Suomessa työskentelevän ulkomaisen yrityksen on huomioitava monia velvoitteita, muun muassa tilaajavastuulain velvoitteet. Tässä kätevä kooste asioista, joita ulkomaisen yrityksen tulisi muistaa lähettäessään työntekijöitä Suomeen.
Lue lisää

Pysy aina ajan tasalla ja tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Suosituimmat kirjoitukset

Viimeisimmät kirjoitukset