Toimittaja – näin hoidat tilaajavastuuvelvoitteesi kuntoon

Toimittajan_muistilista_tilaajavastuu-1.jpg

Alihankkijana toimiva kohtaa ennemmin tai myöhemmin tilaajavastuulain. Puhelin alkaa soida ja sähköposti kilahdella. Tilaaja tiedustelee erilaisia dokumentteja ja selvityksiä, yhtäkkiä paperitöitä tuntuu pursuilevan joka puolella.

Harmaan talouden torjumista varten laadittu tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan selvittämään, että alihankkijat ovat hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa. Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Mitä nämä lakisääteiset velvoitteet ovat?

Jos alihankkijalla on palkattua työvoimaa, tilaajavastuulain mukaan tilaajalle tulee toimittaa:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisen rekisteriin. Nämä selvitykset näkyvät YTJ-otteella, jonka voit tulostaa internetistä.

2. Kaupparekisteriote. Maksullisen kaupparekisteriotteen voit tilata Patentti- ja rekisterihallitukselta.

3. Verovelkatodistus. Verovelkatodistuksen voit tilata Verohallinnolta. Todistuksen toimittamisessa postitse menee muutama päivä.

4. Todistus TyEL-vakuutusmaksuista. Saat TyEL-vakuutuksesi virallisen voimassaolo- ja maksutodistuksen eläkevakuutusyhtiöltäsi.

5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tästä riittää toimittajan oma ilmoitus.

6. Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Työterveyshuollon järjestämisestä riittää toimittajan oma ilmoitus.

7. Rakennusalalla selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Tämän todistuksen saat omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Jos alihankkijalla ei ole palkattua työvoimaa, verovelkatodistus ja YTJ-ote riittävät.

Dokumentit saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja, ja ne on uusittava säännöllisesti. Tilaajan on arkistoitava dokumentit ja säilytettävä niitä kaksi vuotta.

Mitä tästä jää käteen?

Tilaajavastuulain tarkoituksena on tasavertaisen kilpailun edistäminen. Laki edistää myös työehtojen noudattamista. Näistä tavoitteista huolimatta ensimmäinen ajatus tilaajavastuulakiin liittyvästä paperisodasta voi olla kielteinen, esimerkiksi ”huh, tuntuupa työläältä!”. Onneksi paperisotaa voi myös helpottaa: voit ladata ja tallentaa itsellesi muistilistan tilaajavastuudokumenteista. Lataa tästä muistilista itsellesi talteen! 

Lisäksi voit katsoa täältä, miten pystyt säästämään aikaasi ja hermojasi ja erottumaan tarjouskilpailuissa!

Tutustu työn tilaajan näkökulmaan


Janni Rantanen

Janni Rantanen

Janni vastaa asiakaspalvelustamme tilaajavastuuasioihin liittyen. Janni on asiakaspalvelun rautainen ammattilainen, joka tuntee Luotettava Kumppani -asiakkaamme paremmin kuin oman käsilaukkunsa sisällön. Janni bloggaa Luotettava Kumppani -asiakkaidemme mahdollisuuksista hyödyntää palveluitamme.

Katso kaikki hänen kirjoituksensa