27.10.2016

Tietosuoja Ilmoita-palvelussa

Veronumero-palvelukokonaisuuteen kuuluva Ilmoita-palvelu on kätevä työkalu työntekijätietojen keräämiseen ja hallinnointiin sekä työmaalle rekisteröitymiseen. Palvelusta voi tilata myös Valttikortti-henkilötunnisteita. Palvelu on yhteydessä Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin, ja se tarkastaa ja osoittaa, onko työntekijän veronumero ilmoitettu sinne.

Lue lisää
20.10.2016

Päätoteuttaja – kuka se on?

Päätoteuttajaksi nimitetään sitä rakennustyömaan toimijaa, joka käyttää työmaalla pääasiallista määräysvaltaa. Päätoteuttajalla on työmaalla lain asettamia erityisiä velvollisuuksia. Päätoteuttajana toimii yleensä pääurakoitsija - päätoteuttaja on kuitenkin aina nimettävä erikseen. Jos rakennuttaja ei ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa, kohdistuvat päätoteuttajan velvollisuudet viime kädessä rakennuttajaan itseensä.

Lue lisää
18.10.2016

Työmaa-avain ja miten sen saa


Onko rakennusurakka alkamassa ja työntekijät jo kolkuttelemassa työmaan portilla? Sopimukset allekirjoitettuina ja muutkin paperityöt kunnossa? Mitä vielä pitikään hoitaa... Ainiin, se rakennusalan tiedonantovelvollisuuden edellyttämä raportointi Verohallinnolle!

Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden aiheuttamaa hallinnollista kuormaa voit keventää Työmaarekisterin avulla – sen avulla voit helpottaa myös tiedonkeruuta ja arkistointia. Työmaarekisteri luo jokaiselle sinne perustetulle työmaalle oman Työmaa-avaimen, joka helpottaa tietojen keräämistä yhden ja saman tunnisteen alle sekä toimii työmaan yksilöivänä tunnisteena.

Lue lisää
13.10.2016

Vastuuvakuutustiedot Luotettava Kumppani -raportilla

 

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007, ja sen tavoitteena on mahdollistaa reilu kilpailu ja torjua harmaata taloutta. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on selvitettävä ennen sopimuksentekohetkeä, että toimittaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, esimerkiksi maksanut veronsa ja järjestänyt työterveyshuollon työntekijöilleen. Näiden selvitysten tekeminen edellyttää erilaisten dokumenttien ja selvitysten hankkimista ja toimittamista. Tarkemman erittelyn tilaajavastuulain edellyttämistä dokumenteista löydät täältä.

Lue lisää
11.10.2016

Näin rekisteröidyt työmaalle

Kun toimit rakennustyömaalla, tilaajasi tai työmaan päätoteuttaja saattaa hyvinkin toimittaa sinulle Työmaa-avaimen ja pyytää rekisteröitymään työmaalle Veronumero-palvelussa. Mitä tämä rekisteröityminen tarkoittaa, miten se tehdään ja ketä se hyödyttää?

Lue lisää
10.10.2016

Hyötyä sekä yrityksille että yhteiskunnalle!

Suomen Tilaajavastuun tavoitteena on tehdä lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen helpoksi ja keventää yritysten hallinnollista kuormaa. Mitä helpompaa lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen yrityksille on, sitä tehokkaammin myös lain tavoitteet harmaan talouden torjunnassa toteutuvat.

Lue lisää
04.10.2016

Veronumerolaki ja rakennusala


Aikaisemmissa blogikirjoituksissamme käsittelimme rakennusalan lainsäädännöistä verotusmenettelylakia ja työturvallisuuslakia. Myös vuonna 2011 voimaan astunut veronumerolaki asettaa velvoitteita rakennusalan toimijoille. Kaikessa lyhykäisyydessään veronumerolaissa on kyse veronumeron saamisesta ja sen merkitsemisestä julkiseen rekisteriin

Lue lisää

Pysy aina ajan tasalla ja tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Suosituimmat kirjoitukset

Viimeisimmät kirjoitukset