Mikä ihmeen tilaajavastuulaki?

tilaajavastuu_mik_on_tilaajavastuulaki.jpg

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten sen noudattamista valvotaan? 

Tilaajavastuulaki velvoittaa työtä tilaavat yritykset tarkastamaan, että alihankkijat tai työvoimaa vuokraavat yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Mikä on tilaajavastuulaki?

Tilaajavastuulaki, viralliselta nimeltään laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, astui voimaan vuonna 2007. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Mitä hyötyä tilaajavastuulaista on?

Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta. Tilaajavastuulaki velvoittaa työtä tilaavat yritykset tarkastamaan, että alihankkijat tai työvoimaa vuokraavat yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tilaajavastuulaki hyödyttää rehellisiä yrittäjiä. Tilaajan on varmistettava, että alihankkijat toimivat rehdisti, ja siksi velvoitteensa kunnialla hoitaneiden yritysten asema kohenee. Rehellinen yrittäjä on aina paremmissa asemissa tarjouskilpailuissa!

Miten tilaajavastuulain noudattamista valvotaan?

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vuonna 2016 tilaajavastuutarkastuksia tehdään kiinteistönhuolto-, matkailu- ja ravitsemusalalle sekä siivousalalle.

Miten se velvoittaa toimittajaa?

Toimittajan on jo ennen sopimuksen tekemistä toimitettava tilaajalle tilaajavastuulaissa määritellyt todistukset ja selvitykset. Osa tilaajista vaatiikin niitä jo tarjousvaiheessa. Siksi toimittajan pitää huolehtia, että omat tilaajavastuutiedot ovat ajan tasalla, ja toimittaa tiedot hyvissä ajoin tilaajalle.

Lataa opas tilaajavastuulaista


Mika Huhtamäki, Tilaajavastuun varatoimitusjohtaja

Mika Huhtamäki, Tilaajavastuun varatoimitusjohtaja

Mika on palvelukehityksen pioneeri, joka vastaa Tilaajavastuun liiketoiminnan kehittämisestä. Tässä työssä hänelle on kertynyt vankka kokemus viranomaisvelvoitteista ja verolainsäädännöistä.

Katso kaikki hänen kirjoituksensa